Vă informăm că Ordinul nr. 71/2023 pentru instituirea bazei de date naționale privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartof de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice, destinat comerțului, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 24 februarie 2023.

ordinul-nr-71-2023-instituire-baza-date-nat-constituire-lista-material-reproducere-plante-eco-si-in-conversie.pdf (madr.ro)

Termenul-limită de depunere a fișelor de înregistrare a operatorilor în agricultura ecologică este până la data de 16 mai 2023 inclusiv.
În cazul în care un operator dorește retragerea din agricultura ecologică, este necesar ca operatorul să depună Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 45/2022.

Ordinul 45/2022 privind înregistrarea activității operatorilor în agricultura ecologică

Organisme de control aprobate conform OMADR nr. 312/2021

Ghiduri referitoare la controalele oficiale suplimentare privind produsele ecologice importate

Legislație Comunitară AE


DOCUMENTE:

 • Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica – anexa nr. 1 – .doc / .pdf
 • Fisa de inregistrare a unitatilor de productie de acvacultura – Anexa nr. 2 – .doc / .pdf
 • Fisa de inregistrare a operatorilor grupului de operatori care desfasoara activitati de pregatire-prelucrare in agricultura ecologica – Anexa nr. 3 – .doc / .pdf
 • Fisa de inregistrare a operatorilor grupului de operatori din agricultura ecologica Flora spontana – Anexa nr. 4 – .doc / .pdf
 • Fisa de inregistrare a importatorilor de produse ecologice – Anexa nr. 5 – .doc / .pdf
 • Fisa de inregistrare a exportatorilor de produse ecologice – Anexa nr. 6 – .doc / .pdf
 • Fisa de inregistrare a operatorilor grupurilor de operatori care desfasoara activitati de introducere pe piata distributie de produse ecologice – Anexa nr. 7 – .doc / .pdf
 • Fisa de inregistrare a operatorilor care desfasoara activitatea de depozitare a produselor ecologice sau in conversie – Anexa nr. 8 – .doc / .pdf
 • Declaratie pe propria raspundere – Anexa nr. 9 – .doc / .pdf
 • Procedura de verificare a operatorilor gr. de operatori care vand produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final – Anexa nr. 10 – .doc / .pdf
 • Declaratie pe propria raspundere pentru detinerea documentelor necesare inscrierii in agricultura ecologica – Anexa nr. 11 – .doc / .pdf
 • Centralizatorul operatorilor grupurilor de operatori din agricultura ecologica – Anexa nr. 12 – .doc / .pdf
 • Solicitare privind modificarea fisei de inregistrare depusa initial – Anexa nr. 13 – .doc / .pdf
 • Notificare privind retragerea din agricultura ecologica – Anexa nr. 14 – .doc / .pdf

NOMENCLATOARE