Pentru realizarea atribuţiilor, potrivit reglementărilor legale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş – Severin dispune de organigramă proprie, cu următoarele structuri funcţionale de specialitate:

A. ATRIBUŢIILE CONDUCERII DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE CARAŞ – SEVERIN

Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Caraş-Severin se exercită de către directorul executiv al acesteia, ajutat în exercitarea funcţiei de către un director executiv adjunct, numit  prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.

În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv  are în subordine întreg personalul instituţiei, coordonează toate activităţile acesteia şi emite decizii în condiţiile legii.

În cazul în care, din diverse motive, directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, acestea vor fi delegate spre exercitare directorului executiv adjunct.

Prin delegare de atribuţii de la directorul executiv, directorul executiv adjunct coordonează serviciul  implementarea  politicilor, strategiilor în  agriculturã, consultanţă  agricolă şi formare profesională.

B. ATRIBUŢIILE SPECIFICE STRUCTURILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE CARAŞ – SEVERIN:

1. Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională

2. Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă

3. Compartimentul resurse umane, financiar – contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice

4. Compartimentul audit intern