Legislaţie Legea 17/2014 – vânzare-cumpărare terenuri agricole în extravilan

(actualizat la data de 10.03.2023)