HOTARARE Nr. 39 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control

PROGRAM DE SUSTINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE, IN 2017 – HG. 39/2017

BENEFICIARI:

-producatori agricoli persoane fizice care detin atestat de producator;
– producatori agricoli persoane  fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale (OUG 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare);
-producatori agricoli persoane juridice;

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
-suprafata cultivata cu tomate  in spatii protejate de minim 1000 mp;
-productie de minim 2 kg/mp;
-valorificare de minim 2.000 kg, cu documente justificative;
-inregistrare in Registrul agricol, la primarii;
-valorificare productie in perioadele: ianuarie- mai, noiembrie-20 decembrie;

VALOARE  SPRIJIN  FINANCIAR:
Contravaloarea in lei a 3.000 euro/an/beneficiar, adica 13.481,40 lei, daca:
– valoarea totala a ajutoarelor de minimis/ solicitant/perioada 2015-2017 nu depaseste contravaloarea a 15.000 euro ;
 – suma aprobata /solicitant nu este mai mica decat echivalentul in lei a 3.000 euro;

DOCUMENTE  NECESARE (se prezinta si originalul):
-copie BI/CI solicitant persoana fizica   sau  imputernicire/procura notariala  si    copie BI/CI reprezentant legal;
-copie certificat ONRC/RNAF/act in baza caruia isi desfasoara acrtivitatea persoana juridical si  copie BI/CI imputernicit persoana fizica, daca e cazul;
-copie atestat  producator, valabil;
-adeverinta Registrul Agricol care sa ateste suprafata utilizata de solicitant in 2017;
– dovada  cont activ;
-declaratie pe proprie raspundere cf.anexa 2;

ETAPE:
-depunere cerere de inscriere in program, insotita de documentele solicitate;
– comunicare solicitant de infiintare a culturii de tomate in spatii protejate;
-verificarea infiintarii culturii si completarea de catre reprezentantul D.A.J.  CS  a “Fisei de identificare a culturii”;
– comunicare solicitant de incepere a rodirii;
-verificarea inceputului rodirii si completarea de catre reprezentantul D.A.J . CS  a “Fisei de verficare a inceputului rodiriii”;
-depunerea documentelor justificative a valorificarii productiei (pana cel tarziu in 27 decembrie 2017 );
-verificare D.A.J . CS si aprobare sume;
-plata sumei, intr-o singura transa.

ADRESA:
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş Severin
Reşita, Piaţa Republicii nr. 28.
Tel:    (004) 0255 212 363
Fax:   (004) 0255 214 240
E-mail: dadrcs@resita.rdsnet