Blog

HOTĂRÂRE nr. 168 din 1 martie 2023

Privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2023.

Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. c) şi d), care cresc porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare ;

b) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare .

c) producătorilor agricoli persoane juridice .

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;

b) să deţină scroafe din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, înscrise în registrul genealogic în secţiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate şi înregistrate în BND;

c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;

d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 produşi/an/scroafă,

la o greutate de minimum 8 kg/cap ;

e) să identifice şi să înregistreze produşii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 ;

f) să menţină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv.

Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an.

Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;

b) document din care rezultă că exploataţia figurează înregistrată în BND, cu animalele identificate şi înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare;

c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, în copie, după caz;

d) adeverinţă eliberată de asociaţia acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, vizată de oficiul judeţean de zootehnie, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, detaliată pe crotalii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

e) registrul exploataţiei completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, deţinute, în copie;

f) dovadă cont activ de disponibilităţi la bancă/trezorerie.

Beneficiarii se pot inscrie la Directia Agricola Caraș-Severin pana la de 30 iunie 2023, inclusiv.

„Târgul mare de primăvară” la Răcășdia 2023

Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin organizează, în colaborare cu Primăria Răcășdia, „Târgul mare de primăvară” la Răcășdia, duminică, 26 martie 2023, ora 8. Participăm, împreună cu producătorii agricoli din județ, care vor expune produse atestate tradițional și atestate cu mențiunea facultativă „produs montan”, precum și alte produse specifice Banatului Montan.

„Caravana cunoșterii” în județul Caraș-Severin, februarie 2023

”Caravana cunoașterii” a poposit în toate localitățile județului Caraș-Severin, iar misiunea prezentării Programului Național Strategic (PNS) pentru perioada 2023-2027 a fost îndeplinită cu bine, de către echipele mixte de specialiști ai Direcției pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin (DAJ CS) și ai Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) , care au reușit să aducă obiectivele, principiile și instrumentele financiare de sprijin , la cunoștința fermierilor.

Această importantă acțiune a demonstrat faptul că fermierul poate pleca complet informat și lămurit de la o astfel de întâlnire de lucru, atunci când specialiștii agricoli reușesc să formeze un corp comun, capabil să răspundă prompt, profesionist și clar, tuturor întrebărilor venite din parte fermierilor.

„Târgul mare de primăvară” la Răcășdia

Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin organizează, în colaborare cu Primăria Răcășdia, „Târgul mare de primăvară” la Răcășdia, duminică, 27 martie 2022. Participăm, împreună cu producătorii agricoli din județ, care vor expune produse atestate tradițional și atestate cu mențiunea facultativă „produs montan”, precum și alte produse specifice Banatului Montan.

Inaugurare fabrică de nutrețuri combinate la Vărădia

În ziua de 17 septembrie, o altă echipă a DAJ a fost prezentă în comuna Vărădia, a inaugurarea unei mari facilități agricole .Este vorba de o nouă fabrică de nutrețuri combinate, investiție a firmei Agro Norm 2001 SRL Vărădia. Urmăriți imaginile.

La Crama Tirol a început recoltarea strugurilor pentru vin

În 16 septembrie ne-am deplasat în satul Tirol, comuna Doclin, la o exploatație viticolă. La Crama Tirol a început recoltatul strugurilor pentru vin! Deja au fost recoltate 10 ha. din totalul de 79,63 ha. Echipa noastră a urmărit tot fluxul tehnologic. Dealurile Tirolului vor deveni un brand european, în materile de vinuri!